Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podzim 2009

30. 10. 2012

 

Podzimní výstava 2009

 
31. října a 1. listopadu 2009 se v chovatelském areálu v Zaječově konala okresní výstava králíků, holubů a drůbeže s okresní soutěží holubů a expozicí exotického ptactva.
Výstavu navštívilo přes 600 platících příznivců chlup a brk.
Bylo vystaveno 408 ks králíků v 56 plemenech a rázech. Posuzování provedli St. Ekrt, D. Fialová, Z. pokorný, Č. Pozdník, J. Verner.
1. pohár udělen na AL př. Jar. Srpa                     - Zaječov
2. pohár udělen na MaB př. Jar. Srpa                   - Zaječov
3. pohár udělen na Alp ř. H. Gaunerové               - Komárov
Pohár MCH udělen na Ca př. Eška R.                  – Drozdov
Pohár na strakáče udělen na NOS př. Kreidla B. – Strašice
Čestné ceny: BOA př. Červený J., VSS př. Vokáč Vl., VSS př. Vokáč Vl., ČV př. Vacek Jos., Vb př. Eisenreich, NB př. Veselý Fr., Rex č. př. Kozák J., Dsrex př. Kelner, Kal př. Macháček, J př. Burešová M., ČI př. Burýšek P., MaB př. Srp J., ČM př. Chlustina J., SM př. Kozák J., Čč př. Hajer A.,Sž př. Růžičková M., CA př. Zuzka, zKum př. Stupka J., REX bčo př. Vajner K., CA př. Kesner.
 
V expozici holubů bylo vystaveno 332 ks holubů v 83 volierách, 43 ks v klecích. V 65 plemenech a rázech.
Posuzování provedli: Jos. Erich, V. Hrubý, K. Krejčíř, ing.. V. Krůta, J. Pažák.
Vyhodnocení okresní soutěže:
  1. pohár udělen na ČS červený plamínek př. St. Lysák    Zaječov
  2. pohár udělen na Jeptišku černou            př. J. Frühauf Zaječov
  3. pohár udělen na Český bublák               př. M. Nový    Tětín
Místní soutěž:
      1.   pohár udělen na ČS červený plamínek   př. A. Hejna     Dobříš
      2.   pohár udělen na ČS červený plamínek   př. V. Knespl   Dobříš
      3.   pohár udělen na M. pštros černý            př. J. Vacek     Občov
Pohár mladého chovatele udělen na Benešovský bílý př. Kozák J. Komárov.
Čestné ceny:
                     Moravský pštros modrý            př. Eisenreich J.
                     Prácheňský Káník                     př. Kosnar Vl.
                     Polský rys                                 př. Průcha J.
                     Koburský skřivan                     př. Burýšek P.
                     Lahore                                      př. Čapek J. st.
                     Gigant                                      př. Kosnar Vl.
                     King                                         př. Plecitý Fr.
                     Hesenský voláč                        př. Červený J.
                     ČS modrý                                 př. Kuneš Fr.
                     ČS bublák                                př. Preislerová Vl.
                     ČS mramorový                        př. Lysák St.
                     ČS červený                              př. Lysák St.
                     ČS červený bělohrotý             př. Klabal St.
                     ČS žlutý                                  př. Jícha Ant.
                     ČS bílý                                    př. Lysák St.
                     Slezský voláč                          př. Šíma P.
                     Č. čejka                                   př. Kohout J.
                     Staroholandský kapucín          př. Vlas J.
                     Pražský rejdič                          př. Suda J.
                     Altenburský bublák                 př. ing. Bukovský A.
 
V expozici drůbeže bylo vystaveno 186 ks drůbeže v 62 voliérách a 15 klecí, 50 plemen a rázů.
Posuzování provedli: ing. Konrád R., Král J., Moravec T.
 
                  1. pohár udělen na z. Vyandotka bílá      př. Hříbal J.      Zdice
                  2. pohár udělen na Husa česká                př. Peták J.        Suchomasty
                  3. pohár udělen na z. Viandotka černá    př. Tesař J.        Jince
                  Pohár MCH z.Barneveldka                     př. Plecitá T.     Kařez
Čestné ceny:  
                  zakrslá Kočinka perlově šedá                 př. Jedlička R.    Suchomasty
                  zakrslá Kočinka perlově šedá                 př. Čapek J.        Zdice
                  zdrobnělá Vyandotka modrozlatá          př. Hříbal J.        Zdice
                  zdrobnělá Vyandotka černá                    př. Stehlík J.        Příbram
                  zdrobnělá Vlaška stříbrně zbarvená       př. Prozr V.          Tochovice
                  zdrobnělá Vlaška černá                          př. Prozr V.          Tochovice
                  zdrobnělá Australka                               př. Vlas J.              Březnice
                  zdrobnělá Velsumka                              př. Dvořáková K. Oslov
                  zakrslá Kachna bílá                               př. Jedlička R.        Suchomasty
                  Husa česká chocholatá                          př. Hříbalová L.      Zdice
                  Australka                                               př. Peták J.              Suchomasty
                  Hebvábnička bezvousá bílá                  př. Harant V.           Třebsko
                  zdrobnělá Leghornka                            př. Jedlička R.         Suchomasty
 
Zajímavá byla expozice exotů. Velký zájem byl o prodej chovných zvířat. Bohatá byla tombola, dělala radost hlavně malým návštěvníkům.
Závěrem je třeba poděkovat za finanční podporu OÚ Zaječov, zastupitelům OÚ, sponzorům, na pořízení pohárů a čestných cen.
Slavnostní bylo předávání pohárů a čestných cen.
Poděkování patří 128 vystavovatelům, členům základní organizace Zaječov za obětavou práci při konání výstavy a úklid po výstavě.
 
S chovatelským pozdravem na shledanou na jarní výstavě 6. – 7. března 2010.
                                                                                                          Kohout Jiří